4:e juni 2019

Nu har jag snart en lärarexamen i fysik. I mitt huvud har rört sig mycket tankar kring vad, om något, detta förpliktigar till. Jag känner att jag borde använda det jag har fått för att lära ut fysik, men vet att jag också har svårt för skolmiljön och också för betyg, stora grupper människor eller kontorsmiljö under längre tid. Jag upplever världen som bakom en glasvägg ibland - jag vet inte varför. Det sker dock oftare i sammanhang liknande de i skolan - där man både ska jobba och vara litet halvsocial. När man gick i skolan hade man ju raster då man lekte och lektioner då man jobbade - det var nog lättare för mig.

Det känns viktigt att vara lugn och avslappnad om man ska lära ut och helst inte vara bakom en glasruta - man kan ju ha mycket att göra, men att i grunden vara trygg i sig själv och sin plats i det hela känns viktigt. Jag tror att för att vara det så måste jag utveckla något jag tror på vid sidan av undervisningen - ett hållbart kollektiv eller bygga en husbåt eller plugga astrofysik. Då tror jag att jag kan vara tillräckligt lugn och avslappnad i skolan. Jag blir ju inte tillräckligt stimulerad bara av det sociala - och det verkar på flera lärare som jobbar heltid (med något undantag) som att man inte har tid att fördjupa sig så jättemycket mer när man väl börjar jobba. Förutom att jag antagligen inte är den sorts lärarsjäl som finner sin mening helt och fullt i att ta hand om elever så är jag just nu singel - jag tror att om man har familj så kan en heltids (eller nära) lärartjänst på något sätt vara mer naturlig.

Jag jobbar ju gärna hårt, men det är svårt när man måste skapa strukturer för andra. Det går, men det tar tid. Samtidigt är mycket roligt - det är roligt att lära ut fysik och det kan vara rätt kul att diskutera med elever.

Baserat på ovanstående funderingar är detta mitt manifest:

MANIFEST FÖR FYSIKLÄRARE

1. Jag har ett ansvar att lära ut fysik på något sätt. Det kan vara som fysiklärare, som läxhjälp, över internet eller annat. Det är naturligtvis bra att få en inkomst, men jag har inget ansvar för att tjäna pengar på att vara fysiklärare om jag kan förtjäna mitt uppehälle på annat sätt.

2. Jag har ett ansvar att vidareutveckla kunnande och projekt inom fysik och relaterade och orelaterade områden - både för att det blir bättre för eleverna att mitt intresse behålls och förståelse fördjupas, men också för att jag kommer att vara en gladare människa då.

3. Jag har ett ansvar att balansera behovet av att få inkomst mot att vara i balans och inte vara bakom en glasvägg.

Jag förbehåller mig rätten att ändra i manifestet närhelst jag känner för det, men utan en ganska tungt vägande anledning (minst som en välfylld ryggsäck) så kommer jag inte att skriva om detta förrän den 4:e juni 2020.

Uppdatering 4 juni 2020: Jag ser ingen anledning att ändra i ovanstående manifest just nu. Jag funderar på att byta ut fysik mot 'fysik eller matte', men jag låter det stå kvar så länge eftersom jag hellre undervisar fysik. Jag funderar också på att lägga in något om kontinuitet - att ha som målsättning att vara kvar i samma sammanhang en längre tid, men jag väntar med att lägga in detta också. Nu är det sommar och om jag inte får ett ryck tänker jag inte uppdatera detta manifest förrän 4:e december 2020. Tills vidare får det stå kvar som det står.

Author: David Jacobsson

Created: 2020-06-04 tor 16:29

Validate