31:a januari 2021

Hemmaserver

Här är det som funkade för mig. Jag skrev det ganska snabbt, men det kanske kan hjälpa dig komma igång när din pi väl är 'upp and running'.

Andra kul saker man kan ha hemmaserver till och som jag snubblat mig fram till att få att funka så du kan absolut också få det att funka:

  • hemsida
  • ssh (komma åt sina filer utifrån)

Instruktioner för Fil(ips)server

Nu blev mitt hallon urkopplat, så jag var tvungen att komma ihåg en del av hur jag hade gjort för att få igång samba. Jag följde alltså instruktionen här: https://pimylifeup.com/raspberry-pi-samba/

Det var ett litet tag sen jag gjorde det här nu, så jag kan inte svära på att någon liten detalj inte skiljde sig mot instruktionen, men vad jag minns funkade instruktionen rätt smärtfritt.

Det är (ta i trä) ganska straight forward. Mitt hallon är också raspberry pi 2, model B, så det borde funka med B+.

Att få en mapp delbar på servern

I steg 3 så valde jag foldern /share (direkt under högsta delen av 'trädet' alltså). Varför jag gjorde detta minns jag inte riktigt nu, men jag verkade ha en del problem med permissions när den var under "home" och kanske också under "media".

Jag skapade foldern genom: "mkdir -m 1777 /share" (utan citationstecken och säkert med sudo) (anteckning jag gjorde -> '1 is some kind of sticky bit to avoid it getting created and I guess 777 is rwx').

Följ gärna exakt som de skriver, min /etc/samba/smb.conf ser ut så här:

[share]

path = /share

browseable=Yes

writeable=Yes

create mask=0777

directory mask=0777

public=yes

Det jag vill påpeka här är att [share] specificerar namnet på din "share". Jag valde alltså samma namn som foldern för att undvika missförstånd.

Att komma åt den delade mappen från en ubuntu-dator

Jag skapade mappen /media/samba på ubuntu-datorn.

Sedan "sudo chmod -R u+rw /media/samba"

smbclient -L //192.168.1.5 <-Byt ut mot det interna ip-numret på din raspberry pi.

Då ser jag samba-servern listad.

För att manuellt mounta:

sudo mount -t cifs /192.168.1.5/share -o username=**** /media/samba

Byt ut stjärnorna mot ditt username. Du får ge lösenord. Username och passwd har du satt tidigare i den länkade tutorialen.

Att få datorn att mounta samba-foldern direkt när den startar:

Detta funkade för mig. Jag la till raden nedan till /etc/fstab på ubuntu:

//192.168.1.5/share /media/samba cifs credentials=/etc/samba/user.cred 0 0

De två // i början ska vara där - fråga mig inte varför, men det är samma i det där smbclient-kommandot ovan.

Den refererade filen user.cred har endast detta innehåll:

username=pi

password=****

xubuntu funkade samma process, men jag fick installera cifs-utils.

Jag lyckades connecta i Windows med samma instruktioner som länkades tidigare

I map network drive, folder textbox, skrev jag:

\\raspberrypi\share (lägg märke till att den heter raspberrypi istället för 192.168.1.5 och de flippade snestrecken).

Mac finns det också instruktioner för i tutorialen, men jag har inte gjort det (men jag borde med min iphone).

Spara filerna på en hårddisk under den delade foldern

Koppla in hårddisken.

Hitta vad den heter med lsblk -f och gör som de säger här: https://devconnected.com/how-to-mount-and-unmount-drives-on-linux/

Om den mountats automagiskt så unmounta den och mounta den sedan på /share. Om den t.ex hette /dev/sda1 så blir det: sudo mount /dev/sda1 /share

Så har du ett stort lagringsutrymme du kan komma åt från flera datorer. Har du sedan åtkomst till din pi via ssh så kan du komma åt dem externt också.

Author: David Jacobsson

Created: 2021-01-31 sön 22:12

Validate